Museum van de Vrouw
Foto van het museum
Steun het museum met een donatie, sponsorschap of als vrijwilliger.
Bent u begaan met onze doelstellingen en denkt u erover het museum te steunen met een gift? Of bent u een bedrijf dat zijn naam wil verbinden aan een tentoonstelling? Neem contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden (tel. 0475 - 20 10 02).
Ook als u geïnteresseerd bent in vrijwilligerswerk kunt u op dit nummer terecht voor vrijblijvende informatie.
 
Financiële verantwoording

Jaarverslag en jaarrekening 2012

Jaarverslag en jaarrekening 2013

Jaarverslag en jaarrekening 2014

Jaarverslag en jaarrekening 2015

Jaarverslag en jaarrekening 2016

 
Bestuur

Het bestuur van het Museum van de Vrouw bestaat uit:

Voorzitter: Jos Rutten
Secretaris: Peter Naaijkens
Penningmeester: John Laumen
Lid: Marian Jans Beken
Lid: Fokeline Dingemans
Lid: Marijke Poolen

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding c.q. vacatiegelden voor de vervulling van hun functie. Het personeel wordt beloond op basis van de arbeidsovereenkomst die met de medewerkers is afgesloten. Er is geen aansluiting bij een CAO.  

 
Vermogen stichting

-    Middelen worden verworven middels subsidie gemeenten, verkoop entreekaarten, rondleidingen, horeca-inkomsten, winkelopbrengsten, rente-inkomsten, sponsoring en donaties.
-    Het vermogen wordt beheerd middels een bedrijfsspaarrekening. 
-    Het vermogen wordt ingezet om tekorten in de exploitatie af te dekken. 

 
Volg ons ook...

op Social-Media!

FacebookYoutubeTwitter

 
Let op!

Het Museum is momenteel gesloten. Houd de website in de gaten voor de laatste updates!