Museum van de Vrouw
Foto van het museum
Financiële verantwoording

Jaarverslag en jaarrekening 2013

Jaarverslag en jaarrekening 2014

Jaarverslag en jaarrekening 2015

Jaarverslag en jaarrekening 2016

Jaarverslag en jaarrekening 2017

 
Bestuur

Het bestuur van het Museum van de Vrouw bestaat uit:

Voorzitter: Fokeline Dingemans
Secretaris: Marijke Poolen
Penningmeester: John Laumen

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding c.q. vacatiegelden voor de vervulling van hun functie. Het personeel wordt beloond op basis van de arbeidsovereenkomst die met de medewerkers is afgesloten. Er is geen aansluiting bij een CAO.  

 
Steun het museum met een donatie, sponsorschap of als vrijwilliger.
Bent u begaan met onze doelstellingen en denkt u erover het museum te steunen met een gift? Of bent u een bedrijf dat zijn naam wil verbinden aan een tentoonstelling? Neem contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden (tel. 0475 - 20 10 02).
Ook als u geïnteresseerd bent in vrijwilligerswerk kunt u op dit nummer terecht voor vrijblijvende informatie.
 
Vermogen stichting

-    Middelen worden verworven middels subsidie gemeenten, verkoop entreekaarten, rondleidingen, horeca-inkomsten, winkelopbrengsten, rente-inkomsten, sponsoring en donaties.
-    Het vermogen wordt beheerd middels een bedrijfsspaarrekening. 
-    Het vermogen wordt ingezet om tekorten in de exploitatie af te dekken. 

 
Volg ons ook...

op Social-Media!

FacebookYoutubeTwitter

 
Privacyverklaring

Wij hebben onlangs onze privacyverklaring aangepast!

Meer info hier over? Klik hier!