Museum van de Vrouw
Foto van het museum
Vriend van het museum

Ons nog jonge museum van de Vrouw is sinds eind 2007 gevestigd in het fraai gerestaureerde pand Plats 1 te Echt. Gesteund door vele, enthousiaste vrijwilligers wordt in opeenvolgende tentoonstellingen het leven van de vrouw belicht en de historie van de huidige gemeente Echt-Susteren in beeld gebracht.

Om het museum nog beter te verankeren in de samenleving gaat onze Stichting er toe over om de vereniging “Vrienden van het Museum”op te richten. De vereniging wil belangstelling voor het museum wekken en de activiteiten van het museum ondersteunen en bevorderen.

Het Museum van de Vrouw  belicht de plaatselijke historie van Echt-Susteren en de geschiedenis van de vrouw. Het museum biedt verrassende thematentoonstellingen die nader ingaan op de positie van de vrouw door de eeuwen heen: in gezin, werk en samenleving. Wooncultuur, mode en kleedgedrag en eet- en drinkcultuur komen prominent aan bod, evenals geloof en bijgeloof, tradities en volkse gebruiken. Herkenbaar voor velen, interessant voor iedereen. 

Het Museum van de Vrouw ontvangt een subsidie van de gemeente Echt-Susteren en  doet daarnaast beroep op eenmalige subsidies voor collectieaankopen en tentoonstellingsprojecten.

Vrienden van het museum betalen jaarlijks een bedrag van tenminste € 25.00 per persoon per jaar (voor partners minimaal € 40.00 per jaar) 
en u geniet daarbij van de volgende privileges:
•    gratis toegang tot het museum
•    gratis kwartaal nieuwsbrief
•    uitnodiging voor interessante activiteiten met korting
•    uitnodiging voor openingen van tentoonstellingen en exposities
•    uitnodiging exclusieve Vriendenbijeenkomst


Wil u graag meehelpen bij de organisatie van Vriendenactiviteiten en het werk achter de schermen? Misschien is deelname aan de werkgroep Vrienden iets voor u!
Het is de bedoeling dat de Vrienden van het Museum uiteindelijk een op zichzelf staande rechtspersoon wordt die zelfstandig kan functioneren.
Mail ons: info@museumvandevrouw.nl

 
Volg ons ook...

op Social-Media!

FacebookYoutubeTwitter

 
Privacyverklaring

Wij hebben onlangs onze privacyverklaring aangepast!

Meer info hier over? Klik hier!